Sahabiye

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanları ile Afet Riskli Alanlar ile ilgili kanunlar kapsamında Kentsel Dönüşüm daire Başkanlığı ile yapılan protokol kapsamında;

SAHABİYE KENSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ile ilgili;

•    Bilgi ve Belgelerin Toplanması
•    Proje Alanı Altlık Çalışmaları    
•    Proje Alanı Tespit Çalışmaları
•    Kentsel Dönüşüm Kararı ve Projesi Hakkında Bilgilendirme 
•    Kıymet Takdir Raporlarının hazırlanması
•    Mimari Projelerin Hazırlanması  
•    Uzlaşma Görüşmelerinin Yapılması
•    Yıkım ve Yapım İhalesiiş ve işlemlerinin yapılması veya yaptırılması başlıca görevlerimiz arasındadır.

İşlevselliğini kaybetmiş, maddi değerini yitirmiş, güvenlik sorunları yaşayan, yol ve otopark yetersizliğinin yanında ağır alt yapı sorunlarıyla karşı karşıya kalan, eskiyen yapılarında nefes alınamayan, deprem ve afet riski taşıyan Sahabiye ve Fatih Mahalleleri hak ettiği değere; ‘Kentsel Dönüşüm Projesi’yle kavuşuyor.